ACH, JAK CZAS WOLNO PŁYNIE...

Galeria Jak to przestrzeń wystawiennicza stworzona przez Fundację Jak Malowana w celu inkubacji nowych zjawisk w sztuce.

Galeria Jak zajmuje się prezentacją i promocją współczesnej, profesjonalnej twórczości artystycznej, upowszechnianiem sztuk wizualnych oraz edukacją kulturalną. Mamy w planach przywrócenie pamięci o nieco zmarginalizowanych współcześnie tradycyjnych technikach artystycznych, ale jesteśmy otwarci na nowe technologie i techniki eksperymentalne. Nie stronimy od sztuki z zacięciem krytycznym, zaangażowanej społecznie, będącej punktem wyjścia do dialogu, działania. Przestrzeń Galerii Jak, choć niewielka, daje możliwość wszechstronnego działania w szerokim kontekście kulturowym. Prócz wystaw, organizujemy warsztaty artystyczne, integracyjne i międzypokoleniowe, spotkania autorskie, dyskusje i prelekcje.

GALERIA JAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Galeria Jak

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.